Contact

06-29160449
Bel mij terug

Bedrijfstrainingen

Soms zijn mensen (nog) niet in staat om het gedrag of datgene wat nodig is om hun functie goed uit te oefenen effectief in te zetten. Training is het middel bij uitstek om dit gedrag en de bijbehorende vaardigheden te oefenen.
Ik verzorg diverse trainingen waarbij diverse thema's aan bod kunnen komen, zoals: 

Vitale medewerkers
Het draait in een bedrijf niet alleen om cijfers, bedragen en data. Het draait om mensen, maar wat weet jij en je medewerkers over de kracht van een gezonde leefstijl? Hoe kunnen jij en je medewerkers meer energie krijgen, betere concentratie, meer werkplezier, minder ziekteverzuim ofwel een win-win situatie voor jouw bedrijf en je medewerkers. Laten wij samen kijken welk traject hiervoor ingezet kan worden.

Feedback geven en ontvangen
Elkaar aanspreken op gedrag kan stuiten op misverstanden en weerstand. Toch kunnen we juist vaak veel leren van feedback. Maar hoe breng je de boodschap? Hoe bereik je dat de ander iets doet met jouw feedback? Ontdek hoe jij communiceert en wat het effect is van jouw gedrag op anderen.

Gespreksvaardigheden
In veel dagelijkse zakelijke gesprekken praten mensen langs elkaar heen. Met een aantal praktische handvatten voorkom je dit.
In deze training krijg je inzicht in je eigen manier van communiceren en die van anderen. Dit helpt je om anderen beter te begrijpen, je kwaliteiten beter te benutten en valkuilen te vermijden.
Ontdek hoe je beter gesprekken leidt, je boodschap helder overbrengt en slecht nieuws vertelt.

Krachtig presenteren
Een plan maken is één. Anderen bereid krijgen erachter te gaan staan is twee. Daarbij is de manier waarop je iets brengt heel bepalend!
In deze training leer je je zeker voelen voor een groep dankzij een goede voorbereiding.
Ontdek hoe je mensen met een persoonlijke presentatie succesvol beïnvloedt en zo je doel bereikt!

Persoonlijke effectiviteit
Merk je dat je soms tekortschiet als je anderen duidelijk wilt maken wat je bedoelt? Ga je regelmatig conflicten uit de weg of kom je juist ongewild in conflictsituaties terecht? Vind je het lastig om ‘nee’ te zeggen?
In deze training leer je effectiever te communiceren en functioneren in je werk.

Klantgericht werken
Glimlachen naar de klant kan iedereen, maar klantvriendelijk zijn is meer. Meedenken, je verantwoordelijk voelen, een professionele opstelling.
In deze training raken deelnemers doordrongen van het belang van klantgerichtheid en scherpen de vaardigheden aan die nodig zijn om klantgericht te handelen.